Geniet van een tegemoetkoming busvervoer voor de derde graad middelbaar

publish date
10.11.2023

Het Havencentrum, provincie Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges willen meer leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs de kans geven om interactief kennis te maken met de haven en de bijbehorende jobkansen. Wil jij met je leerlingen uit het vijfde of zesde middelbaar een van onze daguitstappen reserveren? Goed nieuws: je kan dit schooljaar een tegemoetkoming van 400 euro aanvragen bij het Havencentrum, gefinancierd door Port of Antwerp-Bruges.

Voor de havengemeenschap zijn deze daguitstappen een ideale manier om jongeren, die binnenkort een studie- of jobkeuze maken, warm te maken voor de sector. Er is immers niet alleen nood aan havenarbeiders, maar ook aan technisch geschoold personeel, procesoperatoren, administratief en commercieel talent en nog veel meer.

Drempel verlagen om samen meer jongeren naar de haven te brengen

Door de hogere kosten voor busvervoer is het voor steeds meer scholen moeilijker om naar het havengebied te komen. Om deze drempel te verlagen om de haven te komen verkennen zorgt Port of Antwerp-Bruges voor een tegemoetkoming van die verplaatsingskosten ter waarde van 400 euro, en dit voor 25 groepen, wat neerkomt op een zeshonderdtal leerlingen. De totaalinvestering in deze ondersteuning bedraagt 10.000 euro.

Voor alle excursies voor het vijfde en zesde middelbaar

Alle groepen van de derde graad secundair onderwijs die zich verplaatsen naar het havengebied komen in aanmerking voor deze financiële ondersteuning. Concreet gaat het momenteel om twee daguituitstappen:

Tijdens deze dagexcursies laat je je leerlingen op een interactieve manier kennismaken met de haven, de sector en haar jobkansen. Door hen uit te dagen met opdrachten, de praktijk op de werkvloer te tonen en te inspireren met verhalen, ontdekken ze de diverse beroepen in de haven en doen ze inspiratie op voor hun studiekeuze.

Cheque overhandigd tijdens bezoek van het GIB aan BASF

Op 10 november 2023 bezochten 30 leerlingen en 2 leerkrachten uit de richtingen Technologische Wetenschappen en Biotechnologische STEM-Wetenschappen van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat, na een thematische doe-opdracht met virtual reality, de site van BASF in het Antwerpse havengebied, in het kader van Port Xpert Industrie. Na hun bezoek waren ze getuige van de overhandiging van de cheque, waarmee deze samenwerking is bezegeld.

Hoe vraag je je tegemoetkoming aan?

Voor deze daguitstappen reserveert je school zoals steeds zelf een bus. Bij de facturatie van de excursie brengt het Havencentrum de tegemoetkoming in orde.

Interesse?

Reserveer nog voor dit schooljaar jouw daguitstap voor de derde graad secundair onderwijs en geniet ook van deze tegemoetkoming voor het busvervoer:

Busvervoer tegemoetkoming