Onderzoek brengt tewerkstelling in de haven in kaart

publish date
22.03.2023

Als belangrijkste economische motor van Vlaanderen zorgt de haven van Antwerpen vandaag voor 73.700 directe jobs. Om die jobs en nieuwe jobs te kunnen blijven invullen, heeft de haven nood aan mensen. Veel talent en veel divers talent. Het vinden van kandidaten is een grote uitdaging. Het Havencentrum, Provincie Antwerpen, VDAB en Havenbedrijf Antwerpen-Brugge ondervroegen werkgevers en werkzoekenden over tewerkstelling in de haven en polsten naar aanbevelingen.

Onderzoek tewerkstelling haven

De haven meer zichtbaar, aantrekkelijk en bekend maken

Hoe maken we jongeren warm voor een job in de haven of een opleiding die naar de haven leidt? Hoe zorgen we voor een betere instroom van kandidaten naar de haven? Hoe gebruiken we de haven als troef om talent aan te trekken? De uitdagingen zijn groot om de haven nog duidelijker te positioneren als dé plek van grote mogelijkheden en kansen.

Al 35 jaar brengt het Havencentrum de haven dichter bij jongeren. Het Havencentrum heeft als missie om jongeren te sensibiliseren over het belang en innovatieve vermogen van de haven. We willen hen tonen welke kansen er ook voor hen liggen in de haven en hen enthousiasmeren voor studierichtingen en jobs gelinkt aan de haven. Anderzijds vervult het Havencentrum als autonoom provinciebedrijf hiermee een opdracht van de provincie Antwerpen: de provincie wil bedrijven in de haven actief ondersteunen. De provincie Antwerpen vond het daarom belangrijk om samen met het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge en de VDAB te investeren in een gedegen onderzoek naar de drempels die zowel werkzoekenden als werkgevers ervaren om elkaar te vinden. De partners vroegen marktonderzoeksbureau IPSOS om een bevraging te doen over werkgelegenheid in de haven.

Jobinfopunt

Het onderzoek bevestigde dat er absoluut nood is aan een sterk platform voor werkgelegenheid in de haven. Het is voor werkgevers in de haven moeilijk om de juiste werknemers aan te trekken. De krapte op de markt bemoeilijkt de zoektocht naar specifieke profielen. Daarnaast blijkt de haven voor sommige potentiële werknemers helaas nog veelal een verre onbekende.

Werkgevers zien een meerwaarde in een overkoepelende plaats voor hun vacatures. Een centraal jobinfopunt kan daarbij de bestaande fragmentatie van kanalen tegengaan.

Ook werkzoekenden zien een voordeel in één centraal punt waar ze alle vacatures van de verschillende havenbedrijven kunnen terugvinden. Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor werkzoekenden als zij-instromers de grote diversiteit aan jobs in de haven niet gekend is. In de haven is niet alleen nood aan havenarbeiders, maar ook aan ICT’ers, boekhouders, technisch geschoold personeel, procesoperatoren, administratief en commercieel talent…

Havenjobs aantrekkelijker maken betekent voor de ondervraagde werkzoekenden ook dat ze te zien zijn in het straatbeeld of op social media.

Twee nieuwe initiatieven om de tewerkstelling te ondersteunen

Om de bevindingen uit het onderzoek in de praktijk te brengen lanceert het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge daarom binnenkort twee nieuwe initiatieven: een digitaal platform en een brede wervende promotiecampagne. Deze zullen zich niet alleen op Antwerpen richten, maar ook op Zeebrugge, waar een gelijkaardige nood leeft. Het doet dit in nauwe samenwerking met verschillende partners.

Het digitale platform wordt eind april gelanceerd en verzamelt alle havengebonden vacatures, zowel van industrie, logistiek als de maritieme sector in de haven. Hier vindt een kandidaat meer informatie over welke mogelijkheden de haven biedt qua jobs. Bovendien kan hij/zij in een oogopslag de vacatures selecteren die overeenkomen met zijn/haar profiel en voorkeuren.

Om dat platform te ondersteunen komt er ook een wervende promotiecampagne voor de haven als plaats van kansen en mogelijkheden voor jongeren, werkzoekenden en werknemers in andere sectoren.

Over het onderzoek

Het onderzoek had drie luiken: een kwalitatieve, kwantitatieve en exploratieve bevraging. Zowel werkgevers als werkzoekenden (inclusief zij-instromers) werden bevraagd. Ipsos nam diepte-interviews af van 8 HR-managers uit diverse sectoren en 32 werkzoekenden. Daarnaast voerde het 80 korte gesprekken met HR-managers. Er werd gepeild naar de pijnpunten bij zowel de werkzoekenden als werkgevers. Daarnaast werden mogelijke oplossingen bekeken. Eén daarvan was een overkoepelend jobinitiatief waar beide groepen elkaar kunnen treffen.