Aanbod Havencentrum wijzigt voor innovatieve projecten in de toekomst

publish date
07.06.2022

Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen de rondritten Haven in Landschappen (1e graad) en Port Classic (3e graad) permanent uit het aanbod verdwijnen om meer ruimte te maken voor de ontwikkeling van innovatieve projecten. 

Portxpert_vr

Ruimte voor innovatie

Deze beslissing kadert in de transitie van het Havencentrum dat evolueert van een klassiek educatief centrum naar een organisatie die volop inzet op een geoptimaliseerde balans tussen leren en beleven. Het einddoel: een nieuw havenbelevingscentrum met een vernieuwd aanbod dat beantwoordt aan de verwachtingen van het onderwijs, de arbeidsmarkt en de jongeren zelf. Een aanbod met meer beleving én meer leerpotentieel.

Zo’n evolutie vereist niet alleen dat we nieuwe programma’s voor u ontwikkelen, maar ook dat we ruimte moeten creëren om die ontwikkeling te kunnen realiseren. Dat betekent dat enkele bestaande programma’s die niet meer voldoen aan de eindtermen of te weinig beleving bieden, moeten plaats maken voor die vernieuwing. Helaas heeft ons onderzoek uitgewezen dat Haven in Landschappen voor de 1e graad en Port Classic voor de 3e graad secundair onderwijs in die categorie vallen. Daarom zullen deze rondritten voortaan niet meer plaatsvinden. Voor de 3e graad lager, de 2e graad secundair, het hoger en het volwassen onderwijs blijft ons aanbod hetzelfde.

Alternatief aanbod voor de eerste graad secundair onderwijs

Met uw leerlingen uit de 1e graad bent u van harte welkom op de STEM-activiteit LEGO® Haven Studio, waar je leerlingen zelf een containerterminal programmeren en automatiseren, op de workshop Haven vol Techniek, die hen enkele technische beroepen laat uittesten, en op de driedaagse Havenlandklassen vol natuur, cultuur en teambuilding. 

Alternatief aanbod voor de derde graad secundair onderwijs

Voor de derde graad gaat er vanaf september een gloednieuwe workshop van start rond de industriële en chemische sector in de haven: Port Xpert Industrie. Later zal er nog een Port Xpert-programma volgen rond logistiek en internationale handel. Die gaat in schooljaar '22-'23 in testfase en komt normaal gezien vanaf najaar 2023 in ons aanbod.

Met educatief kaartspel Cardgo stel je vlot een uitdagende les samen over de impact van de haven op onze leefwereld, de goederenstromen en handel en de diversiteit aan beroepen. Zo breng je de haven van Antwerpen tot in de klas! Hebben jouw leerlingen al veel kennis over de haven? Dan kan De Leeuwenkuil dienen als een handige nabespreking.

Blik op de toekomst

In de tussentijd blijven we achter de schermen alles op alles zetten om voor jou en je leerlingen te bouwen aan een vernieuwd aanbod boordevol beleving, dat inspireert en allerlei lesmethoden combineert.

Wil je graag op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en hou onze website en Facebook-, Instagram- en LinkedIn-pagina’s in de gaten.