In de pijplijn: jongeren ontdekken arbeidskansen in de haven dankzij Job Discovery Lab

publish date
10.08.2020

Om jongeren te helpen bij hun zoektocht naar een job die past bij hun waarden, ontwikkelt het Havencentrum de komende twee jaar een vernieuwende, gamified en interactieve workshop onder de werktitel Job Discovery Lab. Het geeft jongeren meer inzicht in zichzelf én in beroepen in het havengebied. Hiervoor kan het provinciaal educatief centrum rekenen op de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid.

 

Nood aan ondersteuning van jongeren met minder kansen op de arbeidsmarkt
Beroepen vinden die aansluiten bij je profiel? Volgens het schoolverlatersrapport van de VDAB (2020) worstelen heel wat schoolverlaters ermee (9%), zeker de ongekwalificeerden onder hen. Van die meest kwetsbare groep vindt maar liefst 30,5% geen werk binnen een jaar. Uit de gegevens van de VDAB (Arvastat) blijkt dat 60% van de werkzoekenden jonger dan 26 jaar geen middelbaar diploma heeft. Die groep krijgt minder kansen en geniet vaak minder ondersteuning bij zelfontplooiing en sollicitaties, waardoor ze minder sterk in de arbeidsmarkt staat.

Hoewel er dus nog heel wat jongeren op zoek zijn naar een job, blijven verschillende vacatures in en rond de haven van Antwerpen openstaan. Om die mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken richt het programma zich vooral op schoolverlaters die de zoektocht naar een job starten en op jonge werkzoekenden.

Sollicitatieklaar dankzij meer zelfkennis en een duidelijk jobdoelwit
Dankzij Job Discovery Lab krijgen jongeren op een interactieve manier eerst en vooral meer inzicht in zichzelf. Zelfkennis is immers onmisbaar om een accuraat jobdoelwit te bepalen. De deelnemers zoeken via de KAZI-methodiek antwoorden op cruciale vragen: wat vind ik belangrijk in een job, welke werkwaarden wil ik er zeker in terugvinden en welke rol neem ik op in een team?

Een haven boordevol boeiende jobs voor iedereen
Uit een imago-onderzoek in opdracht van Talentenstroom (Ipsos: Pernet & Storms, 2019) blijkt dat de haven van Antwerpen voor veel jongeren onbekend en onderschat werkterrein is, terwijl die net veel uitdagende en bijzonder diverse vacatures te bieden heeft. Dat brede scala aan beroepen ontdekken jongeren tijdens een interactieve en gamified activiteit. Bovendien ondervinden ze dat er voor elke werkzoekende functies bestaan, voor zowel hooggeschoolden als ongekwalificeerden. Een diploma blijkt in het havengebied dus niet de belangrijkste voorwaarde om een job te vinden.

Mede mogelijk dankzij het ESF en de Vlaamse overheid
Om het concept tijdens de tweejarige projectperiode uit te werken, te testen met de doelgroepen en de impact ervan te meten krijgt Het Havencentrum 103.824,32 euro aan financiële steun van het ESF en de Vlaamse overheid, voor de periode van juni 2020 tot mei 2022. Na de projectperiode zijn de serviceblueprint, het draaiboek en het businessmodel voor het concept opgesteld en is het programma klaar voor implementatie.

Meer weten?
Neem contact op met Ellen Fels, de projectleider van het Job Discovery Lab, via ellen.fels@havencentrum.be of op het nummer +32 485 18 97 13.

Beroepen in de haven
© Talentenstroom