De Leeuwenkuil

In kleine groepjes ontwikkelen je leerlingen een idee of product dat tegemoet kan komen aan de huidige en toekomstige uitdagingen van een wereldhaven. Deze opdracht bouwt verder op de inhoud uit de excursie en ondersteunt de onderzoekscompetenties van de leerlingen. De opdracht kan als vakoverschrijdend project aangepakt worden.

De Leeuwenkuil bestaat uit: