Klassen recycleren plastics in pop-up Plastic Lab

publish date
11.02.2019

Het pop-up Plastic Lab is een mobiel labo vol met technologische en hightech experimenten, waarmee leerlingen de boeiende wereld van plasticrecyclage en kunststofverwerking leren kennen. Het lab is een initiatief van PlastIQ. De deelnemende klassen worden begeleid door een techniekcoach van PlasticIQ. Het Lucerna-college uit Merksem bijt vandaag de spits af. Deze leerlingen willen met hun minionderneming ‘A Plastic Free School’ een positieve bijdrage aan het milieu leveren door oud plastieken materialen om te vormen tot iets nieuws.

Het pop-up Plastic Lab is een workshop van twee en een half uur voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs. De leerlingen brengen hun zelf ingezamelde plastiekpotjes mee en gaan daarmee aan de slag. Zo maken ze van oude yoghurtpotjes iets nieuwe voorwerpen zoals een frisbee of masker.

De volgende dagen komen 5 scholen naar het pop-up Plastic Lab aan het Havencentrum. In deze boeiende omgeving maken ze niet alleen kennis met een zeer toekomstgerichte bedrijfstak die volop werkgelegenheid biedt, het bezoek draagt ook bij tot het milieubewustzijn van deze jongeren en laat zien hoe ook vanuit de industrie volop naar oplossingen wordt gezocht.

foto van het pop-up Plastic Lab
De leerlingen van het Lucerna college Antwerpen aan de slag in het pop-up Plastic Lab. Ze maken nieuwe producten van zelf ingezameld plastiek voor hun minionderneming ‘A Plastic Free School’

Wat doet de klas zelf?

In het Plastic Lab recycleren de leerlingen plastiek tot iets nieuws. Zo leren ze al doende dat gebruikte plastieken potjes niet persé op de vuilnisbelt hoeven te belanden. Daarom wordt hen gevraagd om zelf plastic in te zamelen, uit te wassen en mee te brengen. Voor de recyclage wordt enkel kunststof met recyclagecode 6 gebruikt (die code vind je aan de onderkant van ieder product).

Het lessenpakket dat PlastIQ speciaal voor het Plastic Lab heeft ontwikkeld voor leerlingen van de 3e graad lager onderwijs en de 1e graad secundair onderwijs (én voor hun leerkrachten) kan je vinden op hun website https://www.plastiq.be/nl/onderwijs/lager-onderwijs/plasticlab.

Nog tot 22 februari

De Plasticsweken in het Havencentrum duren van 11 tot en met 22 februari. Op 11 februari is het Lucerna-college uit Merksem de hele dag te gast. Van 18 tot en met 21 februari is er telkens in de voormiddag klassen, telkens van 10 uur tot 12.30 uur:

  • 11 februari, 9.30 – 15 uur – Lucerna college (Merksem)
  • 18 februari, 9.30 – 12 uur – GTI Beveren (Beveren)
  • 19 februari, 9.30 – 12 uur – Sint-Willebrord Heilige Familie (Berchem)
  • 20 februari, 9.30 – 12 uur – Stella Maris (Merksem)
  • 21 februari, 9.30 – 12 uur en 13 – 15.30 uur –Broederschool Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Meer informatie

www.havencentrum.be > popupplasticlab
www.plasticlab.be

Volgende van de detaillijst