Over ons kerngebied

Waarom een kerngebied?

Jongeren dichter bij de haven brengen en hen sensibiliseren voor het belang en innovatieve vermogen van de haven, dat is de missie van het Havencentrum. Bovendien willen we hen enthousiast maken voor studierichtingen en jobs gelinkt aan de haven. Om deze missie gerichter te vervullen vinden we het belangrijk dat scholen die zich in de ruime buurt rond de haven bevinden voldoende de kans krijgen om deel te nemen aan activiteiten waarvoor de vraag het aanbod overstijgt. De kans dat er toekomstige havenwerknemers voortkomen uit deze regio is immers groter dan voor regio’s die verder af liggen.

Wat betekent dat voor jou?

Volgende activiteiten zijn enkel beschikbaar voor scholen binnen het kerngebied:

  • Rondvaart (3e graad lager onderwijs): Aangezien het aanbod beperkt is en er veel vraag is, is het belangrijk dat we leerlingen uit de directe omgeving van het havengebied voldoende de kans bieden om de haven te bezoeken. Daarom behouden we onze rondvaarten voortaan voor voor scholen uit het kerngebied. Het gratis lespakket en havengame Van Haven tot Feest zijn voor iedereen beschikbaar, binnen of buiten de bepaalde regio.
  • Daguitstappen Port Xpert Industrie & Port Xpert Shipping (3e graad secundair onderwijs): Deze programma’s vragen een aanzienlijke tijdsinvestering van de betrokken havenbedrijven. Om de druk op de bedrijven te beperken voorzien we deze programma’s enkel voor scholen binnen het kerngebied. Begeleide workshop in de klas Port Xpert Shipping is ook voorbehouden voor het kerngebied om een haalbare verplaatsingstijd voor de begeleider te waarborgen. Zelfstandig lesmateriaal zoals educatief kaartspel Cardgo is voor iedereen beschikbaar, binnen en buiten het kerngebied.

Volgende aanbod is beschikbaar voor alle scholen, zowel binnen als buiten het kerngebied:

  • Het gratis lespakket en havengame Van Haven tot Feest (3e graad lager onderwijs);
  • Andere programma’s voor het secundair onderwijs (nl. voor de 1graad en 2graad) zijn beschikbaar voor scholen binnen en buiten het kerngebied. Voor de driedaagse Havenlandklassen geldt wel een bijkomstig voordeel voor scholen binnen het kerngebied:
  • Voor scholen buiten het kerngebied is alle transport tussen de verschillende activiteiten inbegrepen in de prijs;
  • Voor scholen binnen het kerngebied zijn alle vervoerskosten inbegrepen in de prijs, zowel het transport tussen de activiteiten als de verplaatsing van en naar de school. 
  • Educatief kaartspel Cardgo (3e graad secundair onderwijs) is voor iedereen beschikbaar, binnen en buiten het kerngebied.
  • Programma's voor hogescholen en universiteiten: De kerngebied-regel is niet van toepassing; programma’s worden op maat gemaakt in functie van de studierichting.
  • Programma's voor andere opleidingen: Hiermee bedoelen we arbeidsmarktgerichte opleidingstrajecten binnen het volwassen- en voortgezet onderwijs. De kerngebied-regel is niet van toepassing. Programma’s worden op maat gemaakt in functie van de studierichting. Of bedrijfsbezoeken mee geïntegreerd kunnen worden in de haventour, is ook afhankelijk van de opleiding.

Wat is dan dat kerngebied?

Grosso modo kunnen we stellen dat het kerngebied bestaat uit de provincie Antwerpen, het Waasland tot en met Lokeren en de gemeenten Hulst, Bergen-op-Zoom, Putte, Ossendrecht, Woensdrecht en Roosendaal in de Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant. Een lijst met de postcodes vind je hier:

België

Provincie Antwerpen: 2000-2999

Regio Waasland: 9100-9199, 9250 

Nederland

Gemeente Hulst, Ossendrecht, Woensdrecht, Putte en Bergen-op-zoom: 4411-4645

Gemeente Roosendaal: 4700-4708

 

Dit document werd aangepast op 1 juni 2023.