Over ons kerngebied

Waarom een kerngebied?

De missie van het Havencentrum luidt dat we jongeren moeten informeren, sensibiliseren en enthousiasmeren voor de haven met het oog op maatschappelijk draagvlak enerzijds en hun interesse opwekken voor jobs in de haven anderzijds. Om gerichter deze missie te vervullen, gaan we ons meer focussen op scholen die zich in de ruime buurt van de haven bevinden, omdat de kans dat zij toekomstige werknemers afleveren veel groter is. Alle scholen blijven welkom en krijgen gegarandeerd een kwalitatief programma boordevol havenkennis.

Wat is dan dat kerngebied?

Grosso modo kunnen we stellen dat het kerngebied bestaat uit de provincie Antwerpen, het Waasland tot en met Lokeren en de gemeenten Hulst, Bergen-op-Zoom, Putte, Ossendrecht, Woensdrecht en Roosendaal in de Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant. Een lijst met de postcodes vind je hier:

België

Provincie Antwerpen: 2000-2999

Regio Waasland: 9100-9199, 9250 

Nederland

Gemeente Hulst, Ossendrecht, Woensdrecht, Putte en Bergen-op-zoom: 4411-4645

Gemeente Roosendaal: 4700-4708

Wat betekent dat voor mij?

Ligt jouw school in het kerngebied, dan kan je een excursie bij het Havencentrum boeken met bedrijfsbezoeken. We behouden deze bedrijfsbezoeken voor aan jongeren met de grootste kans op tewerkstelling in de haven van Antwerpen. Anderzijds willen we ook de druk van dergelijke bezoeken op de bedrijven inperken.