RIGHT

Om leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, die op korte termijn belangrijke keuzes maken over hun professionele toekomst, kennis te laten maken met beroepen in de haven, heeft het Havencentrum Port Xpert ontwikkeld. Dit arbeidsmarktgerichte programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Cardgo, een origineel educatief spel met vijf instapactiviteiten in de haven, waarvan drie beroepenspelletjes, om jongeren spelend en lerend voor te bereiden op hun havenbezoek of -les.
  2. Een interactieve inleidingspresentatie, die de impact van de haven op onze leefwereld toont.
  3. Een nieuwe daguitstap, waarin jongeren uitgebreid kennismaken met beroepen in de haven dankzij een doe-activiteit en bedrijfsbezoek en 'speeddates' met jonge medewerkers met een gelijkaardige achtergrond. In eerste instantie werd in het kader van het RIGHT-project deze excursie ontwikkeld met het thema industrie met als resultaat Port Xpert Industrie. Nadien heeft het Havencentrum ook nog Port Xpert Shipping toegevoegd over de internationale handel en logistieke keten. In de toekomst kunnen nog andere versies volgen over andere sectoren.

Voor de ontwikkeling hiervan kon het Havencentrum rekenen op ondersteuning van het RIGHT-project, een initiatief van Interreg North Sea Region (NSR). Deze instantie heeft het Havencentrum gesubsidieerd met een bedrag van 92.500 euro voor de periode van 1 november 2018 tot 31 juni 2022. Het educatieve centrum investeerde zelf hetzelfde bedrag, dus nog eens 92.500 euro, in deze projecten. Het project krijgt daarnaast ook cofinanciering van provincie Antwerpen.