RIGHT

Logo RIGHT en Interreg

Om leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, die op korte termijn belangrijke keuzes maken over hun professionele toekomst, kennis te laten maken met beroepen in de haven ontwikkelt het Havencentrum Port Xpert. Dit arbeidsmarktgerichte programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Cardgo, een origineel educatief spel met vijf instapactiviteiten in de haven, waarvan drie beroepenspelletjes, om jongeren spelend en lerend voor te bereiden op hun havenbezoek of -les.
  2. Een interactieve inleidingspresentatie, die de impact van de haven op onze leefwereld toont.
  3. Een nieuwe daguitstap (nog in ontwikkeling), waarin jongeren uitgebreid kennismaken met beroepen in de haven dankzij een doe-activiteit en bedrijfsbezoek, begeleid door een jonge medewerker met een gelijkaardige achtergrond.

Voor de ontwikkeling hiervan kan het Havencentrum rekenen op ondersteuning van het RIGHT-project, een initiatief van Interreg North Sea Region (NSR). Deze instantie subsidieert het Havencentrum met een bedrag van 92.500 euro voor de periode van 1 november 2018 tot 31 juni 2022. Het educatieve centrum investeert zelf hetzelfde bedrag, dus nog eens 92.500 euro, in deze projecten. Het project krijgt daarnaast ook cofinanciering van provincie Antwerpen.