Afsprakennota

Algemene afspraken

Boeking reservatie en betaling

Art. 1

Het bezoek is pas definitief van zodra het Havencentrum uw bevestiging heeft ontvangen.

Art. 2

Voor scholen: Begeleidende leerkrachten zijn gratis à ratio van 1 leerkracht per 10 leerlingen.

Art. 3

Het bezoek kan geannuleerd worden tot 2 werkdagen vóór het geplande bezoek. Nadien zal het volledige bedrag aangerekend worden.  

Art. 4

Het aantal deelnemers, gidsen en maaltijden wordt aangerekend.

Art. 5

Het aantal deelnemers kan tot 2 werkdagen vóór het bezoek gewijzigd worden. Bij toevoegen van extra deelnemers is dit onder voorbehoud van beschikbare capaciteit en beschikbaarheid extra gidsen indien nodig.

Art. 6

De betaling gebeurt via overschrijving. Hiervoor wordt een factuur via e-mail opgestuurd. Het gefactureerde bedrag is op basis van het aantal deelnemers op de namenlijst die het Havencentrum ter beschikking heeft 48 uur voor de aanvang van de excursie. Indien er de dag van de excursie zelf wordt vastgesteld dat er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, wordt de factuur aangepast aan dit nieuwe aantal. 

Gedrag en veiligheid

Art. 7

Het Havencentrum of zijn medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich tijdens de havenbezoeken of in het Havencentrum zouden kunnen voordoen.

Art. 8

Er worden geen producten uit de haven meegenomen om risico's met federale politie en douane te vermijden.

Art. 9

Bezoekers van het Havencentrum zijn aansprakelijk voor elke schade die ze aan personen, materieel, beplanting of infrastructuur veroorzaken, zowel in het Havencentrum zelf als elders.

Art. 10

De groep dient zijn deelnemers zelf te verzekeren.

Art. 11

De havengids staat in voor de didactische begeleiding en geeft de nodige veiligheidsinstructies. De leerkrachten/begeleiders dienen te mengen in de groep om de nodige discipline te verzekeren. De leerkrachten/begeleiders zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de veiligheidsinstructies en staan in voor de luisterbereidheid van hun groep.

Afspraken voor havenrondvaarten

Art. 12

Bij gebruik van de lunch aan boord / CadX is het verplicht 1 drankje per bezoeker te verbruiken, af te rekenen aan boord van het schip / CadX.

Afspraken voor bustours

Art. 13

De groep dient voor een bus met microfoon te zorgen tijdens het havenbezoek, bij voorkeur geen dubbeldek bus.

Art. 14

Elke bezoeker heeft een volwaardige zitplaats nodig.

Art. 15

De groep zorgt voor een zitplaats voor de gids(en) in functie van het aantal deelnemers.

Art. 16

Indien aankomst- en vertrekpunt op vraag van de groep verschillend zijn, wordt het vervoer van de gids aangerekend aan de groep.

Art. 17

Alle deelnemers aan de excursie dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart of paspoort.

Art. 18

Gelieve voor uw eigen veiligheid stevig schoeisel te dragen om op de kaaien te komen.  Bij bedrijfsbezoeken is men verplicht een veiligheidshelm- en hesje te dragen, die door het Havencentrum ter beschikking gesteld zullen worden. Op sommige locaties is het eveneens verplicht veiligheidstippen te dragen. Deze zullen door het Havencentrum ter beschikking gesteld worden.

Art. 19

De namenlijst dient 10 dagen voor het bezoek in ons bezit te zijn, per bus afzonderlijk opgesteld voor bedrijfsbezoeken.

Art. 20

Het is ten strengste verboden om tijdens bedrijfsbezoeken foto’s te nemen, te roken, te eten en te drinken.