Aanbod Havencentrum wijzigt door verhuis ter voorbereiding van belevingscentrum

publish date
17.04.2023

Eind juni sluit het gebouw in Lillo en verhuizen de medewerkers van het Havencentrum tijdelijk naar het provinciehuis. Met deze maatregel wil de organisatie alle mensen en middelen maximaal inzetten voor de vernieuwing van het aanbod en focussen op de ontwikkeling van het nieuwe havenbelevingscentrum, dat in de zomer van 2025 de deuren opent. Deze verhuis heeft een impact op het aanbod: vanaf schooljaar 2023-2024 krijgen enkele educatieve activiteiten een nieuwe locatie en kan de excursie Haven vol Techniek (1e graad secundair onderwijs) niet meer plaatsvinden.

Nieuws verhuis en vernieuwing aanbod VR Port Xpert Industrie
Leerlingen maken met een VR-opdracht kennis met de haven tijdens nieuwe workshop Port Xpert Industrie

Focus op ontwikkeling van het volgende hoofdstuk

Het Havencentrum is in volle evolutie van een klassiek educatief centrum naar een nieuw belevingscentrum. Om dit te realiseren zijn we zowel een nieuwe locatie en manier van werken aan het voorbereiden, als het innovatieve aanbod aan het ontwikkelen dat daar te beleven zal zijn. Zo’n grootschalige transitie vereist niet alleen dat we nieuwe programma’s voor jou en je leerlingen ontwikkelen die beantwoorden aan de verwachtingen van het onderwijs, de arbeidsmarkt en de jongeren zelf, maar ook dat we ruimte moeten creëren om die ontwikkeling te kunnen realiseren. Om nog efficiënter en meer gefocust te kunnen bouwen aan die toekomst moeten we de beschikbare mensen en middelen maximaal inzetten en is besloten om het gebouw in Lillo te sluiten.

Gebouw Lillo publiek toegankelijk tot eind mei

De verhuis vindt plaats in de loop van de maand juni. Door de grote verhuiswerkzaamheden kunnen dit schooljaar vanaf 1 juni enkele activiteiten uitzonderlijk niet plaatsvinden en is het gebouw in Lillo niet publiek toegankelijk. Het onthaal blijft telefonisch en per mail bereikbaar.

Dezelfde dienstverlening vanuit het provinciehuis

Het Havencentrum-team krijgt een nieuwe tijdelijke thuis in het Antwerpse provinciehuis, totdat hun definitieve bestemming, het havenbelevingscentrum, klaar is. Vanuit die andere locatie blijft het Havencentrum dus operationeel. Het onthaal blijft tijdens dezelfde openingstijden telefonisch en per mail bereikbaar en je kan blijven rekenen op onze dienstverlening. We streven ernaar dat jij als klant zo weinig mogelijk verschil merkt en blijven je graag verder helpen.

Impact verhuis op aanbod

De tijdelijke verhuis naar het provinciehuis heeft een logistieke impact op het aanbod van het Havencentrum: voor bijna alle activiteiten die (deels) plaatsvinden in het Havencentrum-gebouw in Lillo, voorzien we vanaf schooljaar 2023-2024 een nieuwe locatie. Het gaat hierbij om volgende activiteiten: LEGO® Haven Studio, Port Xpert Industrie, Port Xpert Shipping, het aanbod op maat voor het hoger en volwassen onderwijs. We zijn alle voorbereidingen aan het treffen om deze educatieve activiteiten te organiseren los van het gebouw in Lillo. Concrete informatie per excursie zal vanaf juni worden meegedeeld op de webpagina van de desbetreffende activiteit via www.havencentrum.be/voor-scholen.html.

Nieuws verhuis en wijziging aanbod afscheid Haven vol Techniek
Containers van Haven vol Techniek in Lillo

Afscheid excursie Haven vol Techniek

Voor één excursie, het dagprogramma Haven vol Techniek voor de 1e graad secundair onderwijs, is een locatieonafhankelijke invulling jammer genoeg niet mogelijk. Zowel het praktische als het inhoudelijke hebben meegespeeld in de conclusie dat Haven vol Techniek niet meer zal plaatsvinden vanaf 01/07/2023:

Ten eerste vereist deze workshop veel meer ruimte dan andere activiteiten in ons aanbod (nl. zowel een ruim leslokaal binnen als veel buitenruimte voor de verschillende containers met doe-opdrachten), waarvoor we geen alternatief hebben.

Ten tweede speelt ook nog het feit dat de excursie, na bijna tien jaar dienst te doen, inhoudelijk aan vernieuwing toe is om te blijven voldoen aan de eindtermen en de verwachtingen, en ook op dit vlak een heuse investering vereiste. In de evolutie naar een innovatief aanbod voor jou en jouw leerlingen moeten we niet alleen nieuwe programma’s ontwikkelen die daaraan beantwoorden, maar zijn we ook genoodzaakt om ruimte te creëren om die ontwikkeling te kunnen realiseren. Dat betekent soms ook dat bestaand aanbod plaats moet maken voor die vernieuwing.

Alternatief aanbod

We zijn volop aan het werken aan een nieuw havenbelevingscentrum, waar je vanaf het schooljaar 2025-2026 zal kunnen genieten van een gloednieuw educatief aanbod. We begrijpen natuurlijk dat je voor de komende twee jaar op zoek bent naar alternatieven. Een één-op-één vervanging kunnen we vandaag niet bieden, maar met de 1e graad kan je wel:

  • STEM-workshop LEGO® Haven Studio volgen om een containerterminal te programmeren en te automatiseren;
  • drie dagen lang op Havenlandklassen trekken om te genieten van alle leeractiviteiten, natuur, cultuur en teambuilding die het havengebied te bieden heeft.
    Beide educatieve programma’s zijn recent ontwikkeld. Ze zijn dit schooljaar, nu de extramurosactiviteiten na de pandemie weer op gang zijn getrokken, echt uit de startblokken geschoten en warm onthaald door de deelnemende scholen.

Voor de 3e graad lager, de 2e en 3e graad secundair, het hoger en het volwassen onderwijs blijft ons aanbod hetzelfde als in het schooljaar 2022-2023.

Reserveren voor schooljaar 2023-2024

Wil je onze educatieve excursies en workshops volgend schooljaar samen met je leerlingen beleven? Dan kan je vanaf 1 juni alvast reserveren. Educatief materiaal voor in de klas kan je nu al downloaden of bestellen, zoals het gratis lespakket voor het 5e en 6e leerjaar of het eduspel Cardgo voor de 3e graad middelbaar. We verwelkomen je volgend schooljaar graag opnieuw!