ESF

Logo ESF

Om jongeren te helpen bij hun zoektocht naar een job die past bij hun waarden, ontwikkelt het Havencentrum de komende twee jaar een vernieuwende, gamified en interactieve workshop onder de werktitel Job Discovery Lab. Het geeft jongeren meer inzicht in zichzelf én in beroepen in het havengebied.

Om het concept tijdens de tweejarige projectperiode uit te werken, te testen met de doelgroepen en de impact ervan te meten krijgt Het Havencentrum 103.824,32 euro aan financiële steun van het ESF en de Vlaamse overheid, voor de periode van juni 2020 tot mei 2022. Na de projectperiode zijn de serviceblueprint, het draaiboek en het businessmodel voor het concept opgesteld en is het programma klaar voor implementatie.