Nieuwe eindtermen 1ste graad middelbaar: onze excursie Haven in Landschappen is mee!

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Vakgebied:

Aardrijkskunde

       

Eindtermen:

Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

 
             

9.2

De leerlingen beschrijven kenmerken van landschapsvormende lagen.

   

9.3

De leerlingen onderzoeken relaties tussen landschapsvormende lagen van plaatsen om verschillen tussen landschappen te verklaren.

 
 

9.5

De leerlingen illustreren dat landschappen evolueren onder invloed van fysisch - en sociaal - geografische veranderingen.

 
 

9.6

De leerlingen onderzoeken ruimtelijke effecten van veranderingen op de mens en zijn leefomgeving.

 
 

9.7

De leerlingen lokaliseren zichzelf en plaatsen met behulp van lokalisatie - en oriëntatietechnieken.

 
 

9.8

De leerlingen gebruiken terreintechnieken en geografische hulpbronnen om landschappen te onderzoeken