Haven in landschappen

Helemaal mee met de nieuwe eindtermen

Wist je dat onze excursie Haven in Landschappen perfect kadert in de nieuwe eindtermen rond ruimtelijk bewustzijn? Lees hier welke eindtermen er aan bod komen tijdens de excursie!

Een dag in de haven

Ontdek de haven in al haar facetten tijdens deze daguitstap. Je ontdekt hoe containers en andere goederen komen en gaan, hoe de haven groeit, welke industrie er aanwezig is en hoe er op verschillende manieren energie wordt opgewekt. Daarnaast komt de rol van de Schelde aan bod en zal je merken dat ook de natuur zijn plaats heeft in onze haven.

Je kunt kiezen tussen een daguitstap op rechteroever of in de Waaslandhaven. Tijdens de excursie op de linkeroever maken we een wandeling door een natuurgebied. Voorzie daarom aangepast schoeisel.

Duur: 9.30 - 15 uur

Verkort programma

Wil je de haven verkennen, maar heb je maar een halve dag de tijd? Dan bieden we hiervoor drie mogelijkheden aan: Haven Noord en Langs de Schelde op rechteroever en de Waaslandhaven in een notendop. Let wel, sommige landschappen komen tijdens zo'n halve dagprogramma beperkter of niet aan bod.

Lesmateriaal

Voorbereidende webquest

Bereid je excursie samen met je leerlingen voor aan de hand van onze webquest Gedurende een lesuur maken je leerlingen alvast een eerste keer kennis met verschillende aspecten van de haven. We geven ook enkele excursietips mee om goed voorbereid aan de start te verschijnen zoals gratis apps die zeker van pas komen tijdens en na je havenbezoek.

www.haveninlandschappen.be

Excursiebundel

Onze excursiebundel stimuleert de leerlingen om tijdens de uitstap aan hun aardrijkskundige kennis & vaardigheden te werken. De bundel is ook een neerslag van de excursie zodat wat ze leren op het veld ook later in de klas nog aan bod kan komen.

Druk de bundel af voor elk van je leerlingen, tijdens de excursie vult de gids die samen met hen in. (In kleur zijn de diagrammen en afbeeldingen het duidelijkst.)

Meer informatie over het gebruik van de webquest en excursiebundel vind je in dit document.

Praktische info

  • Doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs
  • Prijs: 6 euro per leerling voor het havenbezoek met gids (min. 150 euro per groep, 1 begeleider per 10 leerlingen gratis). Voor de rondrit heb je een bus nodig. We verwachten dat je deze zelf voorziet.
  • Lunch: Breng steeds je eigen picknick mee. Aankoop van een drankje op sommige externe lunchlocaties is verplicht. Het eerste drankje wordt ter plaatse gemeenschappelijk afgerekend.
  • Vertrek- en aankomstplaats:
  • Lees dit vooraf:

Data schooljaar '20 - '21

Vanaf schooljaar '20 - '21 vindt de excursie enkel plaats op vastgelegde data. In onderstaande kalender kan je de beschikbare data op voorhand nagaan. Per datum kun je de beschikbare plaatsen bekijken. LO staat voor een excursie op de Linkerscheldeoever, RO staat voor de Rechterscheldeoever. Let wel, de data zijn onder voorbehoud van eventuele aanpassingen. Geef daarom bij je boeking je voorkeursdatum en twee alternatieve data op. Staat je voorkeursdatum er niet bij? Dan is deze helaas niet (meer) beschikbaar.