Reserveer je havenbezoek

Keuze havenbezoek

*

Lager onderwijs: Kunnen jullie gebruik maken van een havenvignet? Check het op: https://www.klasopstap.be/vignetten-voor-daguitstappen

Bekijk de mogelijkheden voor startuur en duur op de pagina van uw keuzeprogramma.
Opgelet! We houden enkel rekening met deze keuze als je het programma 'Van stad aan het water tot wereldhaven' boekt. Je keuze is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.
*
 
*
Graag een voorkeursdatum en twee alternatieve data opgeven. Gelieve minstens 4 weken op voorhand te reserveren.

Let op: Vanaf schooljaar 2020-2021 hanteren we vaste data! Gelieve de kalender op de pagina van de respectievelijke excursie te raadplegen voor je boekt (Van Stad aan het Water tot wereldhaven uitgezonderd). 

*
 
 
 

Algemene klantgegevens

 
*
*
*
*

Facturatieadres

*
*
 
 
 
 

Contactpersoon excursie

*
*
 

Via deze reservatie verklaar je je akkoord met de afsprakennota voor excursies in het havengebied en de privacyverklaring van het APB Havencentrum.

Opgelet: Op 25 maart 2022 werd onze afsprakennota geüpdatet.

*
We gebruiken de door jou opgegeven gegevens enkel voor het verwerken van deze reservatie.
*