Havenlandklassen: enkel leerlingen maken een foto tijdens de cursus 'phonografie'