FAQ coronavirus: een antwoord op al je vragen

Waarom kunnen excursies pas plaatsvinden vanaf 18 januari 2021? 

Op 14 augustus 2020 heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming besloten om het nieuwe schooljaar voorzichtig te openen in code geel met een beperkte aanwezigheid van niet-essentiële derden en de tijdelijke opschorting van alle extra-murosactiviteiten in het secundair en hoger onderwijs. Ook excursies in de haven dus. Over deze maatregel – en hoe lang die zal gelden – bestaat nog heel wat onduidelijkheid. 

Dit gebrek aan perspectief op de heropstart van bijna alle excursies van het Havencentrum heeft een enorme impact op onze werking. Daarbij komen ook nog de mogelijke lokale veiligheidsniveauverhogingen in gemeenten met een onstabiele pandemiesituatie. Dat alles maakt de komende maanden bijzonder onvoorspelbaar en onoverzichtelijk, waardoor plannen, reserveren én helder communiceren een haast onmogelijk opdracht wordt. 

Nu het schooljaar is gestart, willen we jou, onze klant, maar ook onze gidsen en partners de broodnodige duidelijkheid bieden en tegelijk volop verder bouwen aan projecten om hier sterker uit te komen. Corona-proof én future-proof. Daarom heeft het Havencentrum de moeilijke beslissing moeten nemen om pas vanaf 18 januari 2021 weer excursies aan te bieden, ook voor groepen buiten het onderwijs. Vanaf dan hopen we je, onder gunstige omstandigheden, weer met open armen te kunnen ontvangen.

Hoe de situatie er in 2021 uitziet? Wij blijven de verdere instructies en protocolupdates nauwgezet volgen en houden je, indien verdere acties of annulaties nodig zouden zijn, op de hoogte. We hopen je snel weer te kunnen verwelkomen, in gezondere tijden. Alvast van harte bedankt voor je begrip. Als je nog verdere vragen hebt, helpt ons onthaalteam je graag verder via reservatie@havencentrum.be.

In het schooljaar 2020-2021 willen bij het Havencentrum op excursie komen. Kan dat?

De volgende excursies vinden corona-proof  plaats vanaf onze heropstart op 18 januari 2021(*):

De volgende excursies kunnen pas doorgaan vanaf 19 april 2021 (na de paasvakantie) (*):

Over de volgende excursies hebben we nog geen duidelijkheid over onze capaciteit, maar van zodra we meer weten, brengen we je op de hoogte. Hou dit overzicht, onze nieuwsbrieven en social media dus in de gaten:

  • Haven in Landschappen op linkeroever voor de 1e graad secundair onderwijs;
  • Haven vol Techniek met gewijzigde startlocatie voor de 1e graad secundair onderwijs;
  • Rondleidingen met bedrijfsbezoeken: Port Classic voor de 3e graad secundair onderwijs & excursies voor het hoger en volwassenonderwijs.

 (*) Deze startdatum is onder voorbehoud en kan, indien nodig, worden verlengd.

Waarom starten de havenrondvaarten voor het lager onderwijs pas na de paasvakantie?

Hoewel schooluitstappen in het basisonderwijs zijn toegestaan, kunnen de rondvaarten helaas uitzonderlijk pas opstarten vanaf 19 april 2021, in gezondere omstandigheden. Enerzijds blijft het riskant om in coronatijden 150 kinderen van meerdere klassen en scholen te mengen in een moeilijk te verluchten ruimte met veel contactoppervlakten. Anderzijds is het voor onze rondvaarten belangrijk dat de beschikbare capaciteit aan boord steeds zo optimaal mogelijk wordt benut. Door de onzekere situatie willen we daarom al onze rondvaarten maximaal bundelen na de paasvakantie. 

We willen een excursie annuleren. Kan dat?

In artikel 3 van onze afsprakennota vind je terug op welke termijn je jouw excursie kosteloos kan annuleren of het deelnemersaantal aanpassen. Na deze termijn is dit enkel mogelijk wanneer je bewijs kan voorleggen dat de annulatie een gevolg is van overmacht door COVID-19. Concreet betekent dit dat wanneer bindende voorschriften vanuit de (lokale, provinciale, gewestelijke of federale) overheid verhinderen dat de excursie plaatsvindt, de excursie kosteloos wordt terugbetaald of uitgesteld. 

Maatregelen die een organisatie zichzelf oplegt en dus niet verplicht of sterk aangeraden zijn door de overheid, zijn geen geldige reden voor een laattijdige annulatie of wijziging en geven bijgevolg geen recht op terugbetaling, vrijstelling van factuur of uitstel van de excursie naar een later moment. 

Wanneer het Havencentrum beslist om de excursie te annuleren, zal een van onze onthaalmedewerkers jou contacteren om de activiteit kosteloos te annuleren of te verplaatsen.

Onze excursie kan niet doorgaan en wij hebben al betaald. Wanneer ontvang ik informatie over de terugbetaling?

In de loop van september mailen we je met alle informatie omtrent de terugbetaling. Heb je geen bericht ontvangen? Neem dan zeker contact op met ons onthaalteam via reservatie@havencentrum.be. We helpen je graag verder.

Vanaf wanneer kan ik weer excursies vastleggen?

Tot en met 24 september 2020 geven we je voorrang om gereserveerde uitstappen om te boeken. Vanaf oktober kan je nieuwe boekingen plaatsen voor de excursies die op dat moment beschikbaar zijn in schooljaar 2020-2021. Vanaf 18 januari 2021 kan dat voor schooljaar 2021-2022. 

Op welke data kan je reserveren? Onderwijsinstellingen vinden per activiteitspagina op onze website onder ‘Voor scholen’ een agenda met alle beschikbare data voor je excursie naar keuze. Hier kan je eenvoudig nakijken welke excursiemomenten er in je programma passen. Bedrijven en verenigingen kunnen beschikbare data navragen op reservatie@havencentrum.be.

Een geschikte datum gevonden? Mail je voorkeursdatum en twee alternatieve data naar reservatie@havencentrum.be. We proberen je bericht zo snel mogelijk te behandelen. Van zodra de nieuwe datum is ingepland, sturen we je een nieuwe reservatielink. Je reservatie is definitief nadat je via deze link de definitieve datum hebt bevestigd.

Zijn de excursies, van zodra die kunnen doorgaan, veilig? Welke coronamaatregelen gelden er tijdens de uitstap?

Jullie veiligheid en die van onze begeleiders is voor ons de allereerste prioriteit. Om jullie bezoek in goede, corona-proof banen te leiden hebben we een gedetailleerd draaiboek opgesteld met alle praktische informatie en bijkomende afspraken die gelden tijdens de excursies. Bovendien voorzien we een behapbaar overzicht van alle voorzorgsmaatregelen voor een veilige gidsactiviteit, handig om mee te geven aan begeleiders en deelnemers. Die documenten zal je ruim voor je excursie kunnen downloaden op deze pagina. Jullie kunnen dus met een gerust hart met ons de haven in.

Hou er wel rekening mee dat we door de coronavoorschriften werken met een verlaagde capaciteit op rechteroever. Dit is namelijk de maximumcapaciteit in het Havencentrum-gebouw onder de geldende maatregelen. Als je een reservatie hebt gemaakt voor een groep groter dan 100 deelnemers, vragen we je om de groep te spreiden over twee dagen. Onze onthaalmedewerkers helpen je graag verder op reservatie@havencentrum.be.

Let op: Deze documenten zijn voorlopige versies onder voorbehoud. De maatregelen kunnen steeds worden geüpdatet, in functie van de geldende richtlijnen die de overheid op dat moment voorschrijft. Download dus vlak vóór je uitstap de laatste versie van het draaiboek en van de infofiche en kijk die nog eens grondig na.

In afwachting van jullie heropstart wil ik mijn leerlingen alsnog de haven laten leren kennen. Welk alternatief aanbod voor in de klas kan ik raadplegen?

Breng de haven toch nog naar je leerlingen, op een even leerrijke manier, met ons lesmateriaal. We hebben ons aanbod overzichtelijk per graad voor je opgelijst. Veel lesplezier!

Hoe kan ik op de hoogte blijven van jullie plannen en aanbod?

Wil je op de hoogte blijven? Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief ‘Haven in de Klas’, krijg je ons nieuws als eerste. Je kan uiteraard ook onze website en socialemediakanalen in de gaten houden – ook via die weg brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Volg ons dus op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Ik heb nog een andere vraag. Wat doe ik?

Die beantwoorden we graag! Contacteer ons op info@havencentrum.be.